Je Team Onder Handen Nemen In FM 2016

Zodra je als manager aan de slag gaat bij een nieuwe club is het belangrijk om eens goed te kijken naar de spelers in je team. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar de kwaliteiten en voorkeuren van je spelers, zodat je een tactiek kunt ontwikkelen die de sterke punten van je spelers benadrukt en de zwakke punten maskeert. Met een dergelijke teamanalyse garandeer je de beste resultaten die met het spelersmateriaal haalbaar zijn. Bovendien kan dit je helpen om een trainingsschema te ontwikkelen en aan je team te bouwen.

De kwaliteiten van je team
Ten eerste is het belangrijk om de kracht van je team te vergelijken met die van andere teams die in dezelfde competities uitkomen. De makkelijkste manier om dit te doen is om te kijken naar de voorspelling van de media. Aan het begin van de competitie wordt een prognose gesteld waar je zult eindigen in de competitie. Belangrijk om te weten is dat deze prognose niet gebaseerd is op toekomstige aankopen of aankopen die zijn gedaan na het stellen van de prognose. Een andere manier, die nog wat extra inzicht geeft, is een scherm in het teamverslag. Dit vergelijkt jouw selectie op een aantal kritieke punten zoals passing, snelheid en kopkracht met de andere teams uit je competitie.

Als je een goed idee hebt van de kracht van je team, kun je hier de mentaliteit van je tactiek op aanpassen. Als je ook een goed beeld hebt van de kwaliteiten en zwakke punten van je team, dan kun je ook hier met tactische instructies op inspelen.

Jouw spelers
Als je je selectie als geheel hebt beoordeeld, kun je naar je individuele spelers gaan kijken. Je doet er goed aan om ze allemaal eens goed te analyseren, maar in ieder geval moet de focus liggen op de belangrijkste spelers. Om te bepalen wie dat zijn, kun je kijken naar de rapporten die je trainers van elke speler opstellen. Hier zie je een sterrenbeoordeling (meer daarover vind je hieronder). Hoe meer sterren, hoe belangrijker die speler voor je team is volgens jouw andere stafleden. Bovendien kun je in de trainersverslagen aanvullende informatie en meningen over deze speler vinden.

Sterrenbeoordelingen
Zoals eerder vermeld kun je van iedere speler te weten komen wat je technische staf van hem vindt door te kijken naar de sterrenbeoordeling die hij krijgt. Als je net bent begonnen bij je club, is het vooral belangrijk om te kijken naar de CA (current ability) van de speler (meer over CA en andere waarden staat hieronder). Dit geeft zijn huidige niveau aan. Deze beoordeling is grotendeels gebaseerd op de attribuutwaarden van de speler en maakt het makkelijk om een vergelijking te maken met je andere spelers: een speler met een beoordeling van vijf sterren zal zo goed als altijd een grote waarde voor je team hebben, terwijl een speler met 1,5 ster op dit moment waarschijnlijk weinig toe kan voegen. Een speler met een beoordeling van tenminste 2,5 ster zal altijd enige waarde hebben voor je team, zij het als vaste invaller of als nuttige basiskracht.


Voorbeeld van een verslag met sterrenbeoordeling

Elke speler heeft ook nog een tweede beoordeling in sterren, namelijk een beoordeling van zijn potentie. Deze is gebaseerd op de PPA (Perceived Potential Ability) van een speler, wat zoveel betekent als de geschatte potentie. Deze is een combinatie van meerdere factoren, zoals het werkelijke PA (waarover zo meer), de leeftijd en het karakter van een speler. Hoe ouder de speler en hoe beter jouw staflid is in het schatten van de potentie van spelers, hoe dichter de PPA zal liggen bij de werkelijke potentie van de speler.

Het is echter wel belangrijk om te weten dat deze beoordelingen niet onfeilbaar zijn. De kwaliteit van je technische staf bepaalt de nauwkeurigheid van de sterrenbeoordeling. De attributen van je stafleden bepalen hoe goed ze zijn in het beoordelen van kwaliteiten en potentie. Als je technische staf niet goed is in het beoordelen, dan kan het handig zijn om een assistent of een trainer aan te trekken die daar wel goed in is. Het zal een nieuw staflid echter wel een bepaalde tijd kosten om kennis van je team op te bouwen, dus houd daar rekening mee.

CA en PA
CA, wat staat voor current ability, ofwel huidige niveau is een verborgen waarde die een indicatie geeft hoe goed een speler is. Een groot aantal parameters is in deze waarde verwerkt. Denk hierbij aan de attribuutwaarden, zowel de gewone als de verborgen attributen, de tweebenigheid van de speler, enzovoorts.

PA staat voor potential ability, ofwel potentiëel niveau. Deze waarde wordt, net als de CA, beïnvloed door een groot aantal factoren en is ook verborgen. Een belangrijk verschil met de CA is echter dat de PA niet verandert: het is het maximaal haalbare niveau van een speler, zijn plafond. De waardering van CA kan zodoende nooit hoger worden dan het PA van een speler. De factoren die bepalen of een speler zijn PA haalt, zijn onder anderen het karakter van de speler, het aantal speelminuten dat een speler krijgt, het niveau van zijn teamgenoten, de kwaliteit van training en bijbehorende faciliteiten en andere zaken die bij het opleiden van spelers horen.

De CA-waarde zit ergens tussen 0 en 200, waar 200 het beste is en 0 het slechtste. De beste spelers ter wereld zitten dus in de buurt van de 200. PA-waarden ook van 0 tot 200, maar kunnen voor aanvang van het spel ook een negatieve waarde hebben van -1 tot -10. Een PA-waarde van -1 wil zeggen dat een speler een CA kan behalen van maximaal 1 tot 20. Een PA-waarde van -10 staat voor een maximale CA van 170-200. Sinds dit jaar zijn zelfs halve waarden (bijvoorbeeld -9,5 die staat voor een PA tussen de 190 en 160). Bij het starten van een nieuw spel zal FM zelf voor de spelers met een negatief PA een vast nummer uit de range die hoort bij het negatieve PA kiezen en dit cijfer voor de gehele game hanteren voor elke afzonderlijke speler. Zo blijft het principe gelden dat in elke game het PA vast ligt en niet zal veranderen.

Positionele kwaliteiten
Een ander belangrijk aspect in het beoordelen van je team als geheel is het vaststellen op welke posities de spelers het beste uit de voeten kunnen. Veel spelers komen op meerdere posities goed tot hun recht en dat zal je helpen met het bepalen van de meest geschikte formatie.

Elke speler in het spel heeft een bepaalde waarde per positie. Hoe beter een speler is op een bepaalde positie, hoe beter de beslissingen zijn die hij maakt. De waarde voor een bepaalde positie bepaalt hoe goed die speler zich op die positie voelt. Deze waarde heeft dus niets te maken met zijn attribuutwaarden, maar staat volledig op zichzelf. Ga maar na: Lionel Messi zou het, ondanks zijn goede attribuutwaarden, als centrale verdediger waarschijnlijk lang niet zo goed doen als Thiago Silva. Hierom hebben spelers per positie een verschillende sterrenbeoordeling.

Over het algemeen is het het beste om spelers alleen op een bepaalde positie neer te zetten als ze daar tenminste de positiewaarde ‘competent’ hebben (geelgroene kleur). Heeft een speler een lagere beoordeling, zet hem dan alleen hier neer als je daar een goede reden voor hebt. Het is niet verstandig om een speler een heel seizoen lang te laten spelen op een positie waarin hij slechts competent is, dan is het waarschijnlijk beter de speler om te trainen. Probeer zoveel mogelijk spelers in hun natuurlijke positie te laten spelen.

Elke speler in detail
De sterrenbeoordeling van een speler is zelfs met de beste staf van de wereld slechts een indicatie. Er zijn veel meer factoren van toepassing die bepalen hoe goed een speler zal presteren. Zo hangt het onder andere ook van de tactiek af die je hanteert.


Voorbeeld van een spelersprofiel

De belangrijkste zaken die de prestaties van je speler bepalen zijn de attribuutwaarden van je spelers en hun favoriete acties. De attribuutwaarden vallen ook onder de sterrenbeoordeling, maar het is toch belangrijk om nog eens goed naar deze waarden te kijken, zodat je een goed idee krijgt van de sterke en zwakke punten van de speler. Ook kun je misschien combinaties van sterke punten ontdekken waar je met je tactiek gebruik van kunt maken. Heb je bijvoorbeeld een spits die heel hoge waarden heeft voor eerste meters en snelheid, dan kun je daar handig op inspelen door hem, bijvoorbeeld in een countertactiek, vooral in de diepte aan te spelen. De favoriete acties bepalen de speelstijl van je speler en kunnen ook invloed hebben op hoe je hem wilt gebruiken.

De rapporten van je technische staf over spelers geven vaak ook nog informatie over verborgen eigenschappen weer, zoals blessuregevoeligheid. Vergeet dus niet om hier ook naar te kijken bij het beoordelen van de individuele spelers.

Rollen en taken
Ook hiervoor kun je je laten raadplegen door de rapporten van je staf. Die geven per speler namelijk weer in welke rol je spelers per positie het beste uit de voeten kunnen gebaseerd op de hun attribuutwaarden. Dat betekent dus ook dat deze rapporten niet de favoriete acties en andere specifieke kwaliteiten van de speler in ogenschouw nemen. Het is dus goed om je te laten adviseren door wat er in de rapporten staat, maar neem niet alles blindelings hieruit over. Combineer altijd de sterrenbeoordelingen, de trainersrapporten en jouw eigen waarnemingen om tot een oordeel te komen over elke speler.

Dit artikel is met toestemming vertaald door Platina32. Het origineel is afkomstig van Guide To Football Manager. Het is mogelijk dat in dit artikel geüitte opvattingen afwijken van jouw eigen mening. Beschouw dit niet als een fout of een reden om het artikel als slecht te classificeren. Ga liever de discussie aan op het forum.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here