Football Manager 2018: Dynamics

Op 8 oktober lanceerde het YouTube-kanaal Football Manager zijn eerste aflevering binnen het thema Inside FM18. In deze eerste video wordt ingegaan op een volledig nieuwe feature in de te releasen game FM18: Dynamics. Welke invloed gaat deze toevoeging hebben op het spel en wat kunnen we als aankomend manager verwachten? Een korte beschouwing.

 

De gedachtegang achter Dynamics is al langer een bekend fenomeen binnen Football Managers: bepaalde spelers hebben veel invloed op de rest van het team. Dit zagen we onder andere terug in het teammoraal wanneer je een speler hard en unfair aanpakte: spelers gingen elkaar steunen en keerden zich als groep soms tegen jou als manager. Bij naderende conflicten was het mogelijk om eerst de aanvoerder in te zetten om het voor je op te nemen, alvorens je een teamgesprek organiseerde. In FM18 is dit aspect van het managen uitgebreid en heeft het een eigen scherm gekregen: Dynamics.

Uitgangspunt van Dynamics is dat elk elftal een sociale ladder heeft. Vrij logisch, gezien er zelfs binnen het amateurvoetbal in de laagste regionen een hiërarchie heerst in elk elftal: leiders, adjudanten en volgers. In het Dynamics-scherm zie je welke spelers de leiders van een groep zijn, wie daar vlak onder staan, wie leiders kunnen worden in de toekomst en wie gedwee volgt wat de leiders doen. Als manager krijg je de schone taak om een goede band op te bouwen met de leiders, want zij kunnen jouw succes bij de club gaan bepalen.

Met name aan het begin van een managerscarrière zal deze nieuwe feature problemen op kunnen gaan leveren. Start je als onervaren coach zonder op hoog niveau te hebben gevoetbald, dan zal je als manager niet snel als de leider worden geaccepteerd, terwijl dat wel de opdracht is voor elke manager: boven de groep staan. Bij slecht contact met de leiders van de groep en bij matige resultaten, zal de groep zich snel tegen je kunnen gaan keren, met alle gevolgen van dien. Eenzelfde opgave zal waarschijnlijk te wachten staan wanneer je verhuist naar een club die je halverwege het seizoen nog moet proberen te behoeden voor degradatie. Het teammoraal is dan laag en de sociale verbanden binnen een club zullen uit verhouding zijn.

Een andere uitdaging vormt het bij elkaar houden van een groep. Zoals duidelijk wordt in de video, kunnen er subgroepen ontstaan die zich mogelijk af gaan zonderen van de grote groep. Het beroemdste voorbeeld uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis hierbij is De kabel, waar Guus Hiddink op het EK1996 mee te maken kreeg. Wanneer er subgroepen ontstaan en deze groepen niet meer met elkaar samenwerken, verdwijnt de cohesie binnen een team. Behalve dat de sfeer in de kleedkamer er niet beter op wordt, heeft het ook effect op de prestaties in het veld: spelers vinden elkaar moeilijker of willen elkaar even niet vinden. De wedstrijdcohesie is overigens trainbaar, zo vertelt de video ons.

Zijn er dan alleen maar negatieve aspecten aan verbonden? Nee. Bovenal maakt deze nieuwe feature het spel nog realistischer dan het al was. De tijd dat spelers braaf hun coach volgden, ligt al decennia achter ons. Voetballers zijn merken geworden en moeten hun imago hoog zien te houden. Ze willen inspraak en kennen minder schroom om naar de media te stappen om hun beklag te doen. Naast een tacticus moet een manager ook een agoog (en soms zelfs psycholoog) zijn. Met de komst van Dynamics speelt FM18 hierop in. Een team valt of staat met een goed groepsgevoel en een duidelijke hiërarchie. Een perfecte moraal kan immers ook de onverslaanbare voetbalmachine creëren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here