Controle houden over het salarisbudget

Het binnen de perken houden van de salarissen is één van de belangrijkste zaken als het aankomt op het financiële reilen en zeilen van elke club. Ten eerste moet je hiervoor je salarisbudget in de gaten houden en er voor zorgen dat je daar niet overheen gaat. Bovendien is het belangrijk om te kijken naar wanneer de contracten van je spelers aflopen, zodat je daarop kunt anticiperen. Daarnaast is het ook belangrijk om om een salarisstructuur aan te brengen. Hiermee kun je ervoor zorgen dat iedere speler betaald krijgt wat hij waard is. In dit artikel zullen we uiteen zetten wat allemaal komt kijken bij het onder controle houden van je salarissen.

Het salarisbudget
Het budget van de club en wat het momenteel aan salarissen uitgeeft, kun je zien in de bestuurskamer. Om het bestuur tevreden te houden, moeten de uitgaven natuurlijk onder het totale budget blijven. Naast de harde cijfers kun je hier ook zien of het bestuur tevreden is met hoeveel je uitgeeft aan salarissen.

In het financiën-scherm kun je bij salarissen zien welke spelers het minste en het meeste betaald krijgen en wat het gemiddelde spelersloon is. Bovendien kun je dit ook gerangschikt zien per elftalstatus. In de bestuurskamer kun je tenslotte nog je salarisbudget verhogen door je transferbudget te verlagen, maar dit hangt af van de financiële middelen van de club waarvoor je werkt en in hoeverre het bestuur je toestaat hier zelf wijzigingen in aan te brengen. Je kunt het bestuur ook nog vragen extra geld voor salarissen beschikbaar te stellen, maar bedenk je goed dat een vrijgevig bestuur de club zo soms wel de club in financiële problemen kan brengen.

Door een transferbeleid te hanteren waarbij je vooral goedkope en jonge spelers aantrekt met veel talent en ze vervolgens doorverkoopt als ze verder zijn in hun ontwikkeling, kun je je netto uitgaven flink verlagen en meer ruimte creëren voor de salarissen. Door op deze manier je salarisbudget steeds uit te breiden, kun je steeds betere spelers aantrekken en zo je club laten groeien.

Aflopende contracten en het vernieuwen daarvan
Het is belangrijk om een systeem te hebben waarbij je kijkt naar aflopende contracten en een moment neemt om te beslissen of de spelers waardevol genoeg zijn om ze een nieuwe aanbieding te doen. Als je een bepaalde belangrijke speler zo lang mogelijk voor je wilt behouden, dan loont het om zijn contract zo snel mogelijk te vernieuwen, zodat eventuele interesse van andere clubs afgewend wordt. Een speler die je niet nodig hebt, kun je het beste zo gauw mogelijk verkopen, voordat hij gratis en voor niets de deur uitloopt.


Zlatan loopt gratis de deur uit bij PSG. Zullen ze spijt hebben?

Voor veelbelovende talenten of jonge basisspelers is het waardevol om zo vroeg mogelijk over hun toekomst te beslissen. Zorg ervoor dat ze nooit minder dan anderhalf tot twee jaar over hebben op hun contract. Zo kun je ze duur verkopen, of ben je er zeker vandat ze minstens twee jaar blijven.

Als een speler om een loonsverhoging vraagt die niet bij zijn status hoort, dan is het waarschijnlijk het beste om hem te verkopen. Vergeet echter niet om te proberen hem een lager salaris aan te bieden met eventueel ook een lagere status in het team. In een privé-gesprek kun je hem ook nog persoonlijk vragen of hij zijn eisen naar beneden wil bijstellen of je kan natuurlijk gewoon wachten of de ontevredenheid vanzelf verdwijnt als de speler wat speelgelegenheid krijgt.

Bij oudere spelers die niet tot je topspelers horen, kun je een nieuwe contractaanbieding het best zo lang mogelijk uitstellen. Als je ze een nieuw contract aanbiedt, zorg er dan ook voor dat je ze niet meer dan twee jaar vastlegt met eventueel een ontsnappingsclausule. Zo voorkom je de situatie waarin je een overbodige speler salaris moet betalen waar je niet vanaf komt en die bovendien bij doorverkoop niet al te veel meer op zal leveren.

Salarisstructuur
Het implementeren van een salarisstructuur houdt in dat je je spelers een salaris betaald die hun waarde voor het team reflecteert. Daarom is het ook belangrijk om hun status goed vast te leggen en aan de hand daarvan per status een gemiddeld salaris vast te leggen. Wees je ook bewust van het beschikbare budget en je financiële middelen. Het is ook belangrijk om je ambities te in gedachten te houden: als je wilt doorgroeien als club, kun je je spelers misschien best iets meer betalen om betere spelers naar je club te lokken waarmee je weer nieuwe successen behaalt. Zo breng je weer extra geld in het laatje. Blijf echter altijd binnen je budget om bij teleurstellende resultaten niet in de problemen te komen.

Voordat je echter je eigen structuur gaat implementeren, doe je er goed aan om eerst te kijken naar welke structuur de club op dit moment hanteert. Kijk dus goed naar welke spelers het meest betaald krijgen en vervolgens of deze spelers het ook waard zijn om zoveel betaald te krijgen. Als je je houdt aan een bepaalde salarisstructuur, wees dan consequent en trek geen spelers aan die veel meer eisen dan jouw structuur toelaat. Je limiteert dus je mogelijkheden op de transfermarkt. Maar, zoals eerder vermeld, vergeet niet om te onderhandelen: wie weet accepteert een potentiële sterspeler een veel lager loon dan hij aanvankelijk eist.

De voordelen van een salarisstructuur
Een goede structuur kan de volgende voordelen bieden:

  • Het voorkomt situaties waarin spelers zich ongelukkig voelen omdat een teamgenoot van ze een gelijksoortige status binnen het team heeft maar meer salaris verdient. Hierdoor voorkom je ook dat salarissen de pan uit rijzen
  • Hoe lager het salaris van een speler is, hoe makkelijker het is om hem te verkopen. Dit is vooral van belang als je een speler wil verkopen die op het top van zijn kunnen is en je hem dus kunt verkopen voordat je hem een verbeterd contract moet aanbieden
  • Het houdt je financiën op orde, zodat je uiteindelijk meer geld kunt investeren in andere belangrijke zaken (faciliteiten, transfers, enz.)

Een salarisstructuur implementeren
Een optimale samenstelling van het eerste team bereik je door zo’n vier tot vijf sterspelers te hebben, zes tot zeven eerste elftal spelers en elf rotatie spelers of spelers met een lagere status. Niet alleen maakt dit het makkelijker om iedereen aan spelen te laten komen, maar dit vergemakkelijkt ook het opzetten van de salarisstructuur gebaseerd op teamstatus.

Spelers uit het reserveteam en jeugdspelers zouden bij elkaar niet meer dan 10% van je salarisbudget moeten opeisen. Als je je financiën goed genoeg acht om je gehele salarisbudget te gebruiken, blijft er zo’n 90% over om te verdelen over de spelers uit de drie eerder genoemde groepen. De eenvoudigste manier om dit te doen is om voor elke groep zo’n 30% toe te laten. Zo maak je precies de overige 90% op.


Visuele weergave van de salarisstructuur.

We zullen een klein rekenvoorbeeld nemen om alles nog duidelijker te maken. Als je een miljoen euro aan salarisbudget hebt, kun je, als je vier sterspelers hebt, aan elke sterspeler 75.000 euro betalen ((1.000.000 x 30%) / 4). Maar je hoeft niet elke speler uit dezelfde categorie exact hetzelfde salaris te betalen. Je kunt bijvoorbeeld 90.000 aan speler 1 betalen, 80.000 aan speler 2, 70.000 aan speler 3 en 60.000 aan speler 4.

Kijk echter wel uit dat je niet teveel betaalt aan één speler, zodat het gemiddelde van de groep omhoog gaat en je structuur niet meer klopt. Doorgaande met dit voorbeeld, zorg ervoor dat geen één speler meer dan 90.000 euro verdient. Als vuistregel kun je aannemen dat je niet meer dan 20% boven het gemiddelde aan een speler van een groep moet uitbetalen. Doe je dit wel, dan zou dit scheve gezichten op kunnen leveren bij de andere spelers met een vergelijkbare elftalstatus.

Het beoordelen van je salarisstructuur
Om je structuur onder controle te houden, is het belangrijk om aan het einde van elk seizoen te kijken naar hoe je spelers gepresteerd hebben en of ze hun salaris ook echt verdiend hebben. Spelers die ondermaats hebben gepresteerd en zodoende overbetaald worden, kun je het beste verkopen. Datzelfde geldt voor oude spelers die hun waarde voor het team snel zullen verliezen of spelers waarvoor je een vervanger klaar hebt staan, zij het een aanstormend talent of een getransfereerde aanwinst. Houd dus altijd in de gaten dat je een speler betaalt wat hij waard is.

Ook is het belangrijk om, tenzij je een topteam leidt, regelmatig je structuur te herzien. Naarmate je club groeit, promoveert en betere spelers aan kan trekken, zul je je structuur aan moeten passen om mee te gaan met deze ontwikkelingen. Als je bijvoorbeeld promoveert, krijg je meer inkomsten, waar de spelers meer van zullen willen profiteren. Bovendien moeten je spelers van een hoger niveau zijn, waardoor ze natuurlijk ook meer salaris vragen. Maar zolang je blijft groeien als club en je inkomsten meegroeien, zul je meestal genoeg geld hebben om in deze ontwikkelingen te voorzien.

Wees echter wel voorzichtig met het breken van je salarisstructuur, vooral als je geld uitgeeft voordat je successen beleeft, in plaats van doordat je successen beleeft. Als je dit toch besluit te doen, wees er dan zeker van dat je club een sterke financiële positie heeft en dat je de komende jaren winst zult boeken. Ook is het van belang om er zeker van te zijn dat je club gezond blijft.Niet alleen nu, maar ook de komende jaren, bijvoorbeeld door successen op het veld, door de verkoop van spelers of misschien doordat je in een groter stadion gaat spelen.

Als je nieuwe spelers aantrekt, zorg er dan voor dat ze altijd iets aan je team toevoegen, ofwel: dat ze beter zijn dan de speler(s) die ze vervangen, vooral als die een lager salaris krijgen dan de nieuwe speler. Zo zorg je ervoor dat je structuur intact blijft. Houd ook de status van je spelers in de gaten en zet ongewilde spelers op de transferlijst. Als één van je spelers een clausule in zijn contract heeft die stelt dat hij altijd het meeste salaris verdient, probeer deze clausule dan weg te halen door hem een nieuw contract aan te bieden als je een speler binnen wilt halen die meer verdient dan hij. Doe je dit niet, dan wordt het salaris van de speler met de clausule automatisch hoger. Mocht de speler met de clausule van grootverdiener in zijn contract niet willen verlengen tegen andere voorwaarden en is hij zijn nieuwe salaris niet waard, verkoop hem dan.

Conclusie
Eigenlijk kunnen we dit artikel samenvatten in een paar korte aandachtspunten:

  • Een goede salarishuishouding start met een goede kennis van je budget en huidige uitgaven
  • Contractverlengingen handel je op tijd af. Zo voorkom je teleurstellingen op de transfermarkt
  • Een goede salarisstructuur kan je helpen de salarisuitgaven onder controle te houden en elke speler te betalen wat hij waard is
  • Geef nooit meer uit dan je je kan veroorloven, ook niet als je denkt dit binnen korte termijn met successen kan compenseren

Dit artikel is met toestemming vertaald door Platina32. Het origineel is afkomstig van Guide to Football Manager. Het is mogelijk dat in dit artikel geüitte opvattingen afwijken van jouw eigen mening. Beschouw dit niet als een fout of een reden om het artikel als slecht te classificeren. Ga liever de discussie aan op het forum.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here